Byte av armaturer

Föreningen har påbörjat ett arbete med att dra om el och byta ut utvändiga armaturer på garagelängorna. Vi börjar med den på Havsörnsvägen v 11. Information har gått ut till berörda medlemmar.