Den lilla "kortinfo" som alla medlemmar/hushåll har fått som en liten fråge-/svarsbank kan nu laddas ned o skrivas ut fr hemsidan om man har förlagt den man fick. Finns under FAQ/Kortinfo.