Avfall

 

¤ Allt avfall, miljöfarligt eller ej, SKALl transporteras till någon av återvinnings-centralerna på Villmanstrand eller Flygstaden(el liknande).