Biltvätt

¤ Styrelsen rekommenderar att biltvätt sker på platser där det finns oljeavskiljare, mm. På KL, KS eller vid brunnarna vid lekplatsen finns inga sådana anordningar.

¤ Vår egen tvättplats vid Kungsörnsvägen är numera avstängd då vi inte har något vatten framdraget.

¤ Läs mer på Miljö- och Hälsoskyddskontorets hemsida här. Du når de även på mbk@halmstad.se