Information - bredbandsinstallation

Läs även under "Fjärrvärme".

¤ Fjärrvärme/Bredband - II, 130625
¤ Informationsbroschyr, Halmstads Stadsnät
¤ Inkopplingsguide, Halmstads Stadsnät

Bredband

Föreningen är ansluten till Halmstads Stadsnäts bredband.


Anslutningsavgift: 4.800 kr
Nätavgift: 125 kr/mån*

* Nätavgiften är för att få tillgång till fiberkablen. För att få tillgång till bredband, tv, mm så måste man teckan ett avtal med en leverantör.