Garage

¤ Nytt från och med januari 2016 är att garagen försäkras av föreningen. 

¤ Garage underhålls av respektive "husägare".

¤ Garagen bör underhållas regelbundet och målas i enhetlig kulör på en sida;

- Vit, NCS, 
- Gul, NCS, 
- Grå, NCS, 

¤ Material och arbetskostnad vid målning o/e byte av panel ersätts ej!

¤ Endast material för regnvatten-anordningar såsom stuprör, hängrännor, mm ersätts!

¤ Det är förbjudet att koppla in annan elutrustning i garagen på föreningens el än den som redan existerar.