Lekplatsen

¤ Lekplatsen står på kommunens mark. Felanmälningar göres till Teknik- & Fritidsförvaltningen, 035-13 70 00.

OBS! Förbjudet att använda lekplatsen som parkeringsplats. OBS!

Som lekplatsen såg ut innan kommunen rev den 2009...
Som lekplatsen såg ut innan kommunen rev den 2009...