Parkering

¤ Parkering sker vid garagelängorna.

¤ Gräsmattorna/lekplatsen är parkområde och där får ingen parkering ske. Läs mer här.

¤ Sker parkering på ej avsedd plats så gäller ej bilförsäkringen.

¤ Det är endast tillåtet att stanna på Klackens Långgränd & Klackens Södergränd för på- och avlastning. Detta för att alla ska kunna komma fram, och då även utryckingsfordon.